برگزاری کارگاه «روشهای صحیح مواجهه با خیانت و روش‌های مقابله با آن در خانواده»

  • پرینت

کارگاه «روشهای صحیح مواجهه با خیانت و روش‌های مقابله با آن در خانواده» در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در این کارگاه یک روزه که به همت شورای امور بانوان و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار شد، 85 نفر از کارکنان معاونت‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه حضور داشتند.
در این کارگاه یک روزه مباحث مختلفی نظیر تعریف خیانت، زمینه‌های خیانت در خانواده، شناسایی و آگاهی قبلی نسبت به خیانت، روشهای مواجهه صحیح با خیانت، روشهای مقابله با ورود به خیانت در خانواده و راهکارهای لازم در خصوص بروز خیانت توسط دکتر صاحبدل مدرس کارگاه ارائه گردید.