امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 04:13

مهمترین دستاوردهای سفر وزیر بهداشت به گناباد و بجستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با قدردانی از حضور دکتر نمکی برای سفر به شهرستان های گناباد و بجستان، مهمترین دستاوردهای این سفر را اعلام نمود.


به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی گفت: خوشبختانه سفر مقام عالی وزارت با رضایمتندی ایشان همراه بود که لازم می‌دانم از پیگیری‌های دکتر بنایی برای تحقق این سفر و نیز همکاران ارجمندم در دانشگاه که شرایط میزبانی مطلوب را فراهم نمودند قدردانی نمایم.

وی مهمترین دستاوردهای این سفر را به شرح زیر بیان کرد:

 

1 - موافقت با استقلال هیات امناء دانشگاه
2 - موافقت با استقلال هیات ممیزه هیات علمی
3 - تسریع در راه‌اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بجستان
4 - ایجاد مرکز درمان ناباروری
5 - تخصیص اعتبار برای بخش‌های آنژیوگرافی و جراحی قلب باز
6 - مساعدت جهت تسریع در تکمیل پروژه احداث بخش سوختگی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
7 – مساعدت در تملک زمین در ضلع شمالی بیمارستان علامه بهلول گنابادی جهت افزایش بخش‌های بیمارستانی
8 - افزایش ساعات خدمت‌رسانی مرکز خدمات جامع سلامت امام حسن(ع) یونسی تا ساعت 12 شب
9 - مساعدت در خصوص تاسیس مرکز تحقیقات بروسلوز
10 - تخصیص اعتبار جهت تکمیل تجهیزات اتاق عمل بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان
11 - تخصیص اعتبار جهت ساخت پانسیون پزشک، رختشورخانه و تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان
12 - تامین پزشک و پرستار مورد نیاز شهرستان بجستان
13 - مساعدت در تخصیص مبلغ 35 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه استخر پردیس دانشگاه
14 - تخصیص اعتبار جهت تجهیز مرکز آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه
15 - مساعدت در خصوص تامین بودجه پرداخت کارانه معوق پرسنل و پزشکان
16 - مساعدت در افزایش بودجه جاری و بودجه آموزشی دانشگاه به میزان پیش بینی شده در بودجه سال 1399
17 - تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی و متخصصین بالینی مناطق محروم و هیات علمی بالینی ضریب K

18 -مساعدت در تاسیس رشته دستیاری پزشکی خانواده، بیهوشی، اطفال و داخلی