امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 17:46

سامانه رصد الکترونیک برخط مکاتبات دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه راه اندازی گردید

سامانه رصد الکترونیک برخط مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با هزینه‌ای بالغ بر 150 میلیون ریال در دانشگاه راه‌اندازی گردید.


به گزارش وب‌دا، مدیر فناوری اطلاعات(IT) دانشگاه گفت: نهاد ریاست جمهوری با  هدف پایش و رصد پی‌نوشت‌ها و دستورات ریاست محترم جمهور از نهادهای دولتی، سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت با نام رصد طراحی نموده است.
مهندس عبدالرضا شرقی افزود: به دنبال راه‌اندازی این سامانه، به همه سازمان‌های دولتی ابلاغ گردید که به عنوان یک الزام، سامانه‌های اتوماسیون اداری موجود در هر نهاد دولتی باید از طریق وب سرویس و در بسته شبکه دولت به سامانه رصد متصل گردد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظفند ارسال و دریافت مکاتبات مراجعین حقوقی و حقیقی را از طریق تمام کانال‌های ارائه خدمت اعم از میز خدمت الکترونیکی، پرتال‌های دستگاهی، میز خدمت غیرالکترونیکی، دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی انجام دهند.
مهندس شرقی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با هدف گردش اداری، تسهیل، تسریع، یکپارچه‌سازی و استنادپذیری الکترونیک مکاتبات، رهگیری و پیگیری مکاتبات بین دستگاهی و همچنین حذف کاغذ و کاهش هزینه‌ها، مکلف به راه‌اندازی سامانه رصد هستند.
وی با بیان اینکه در همین راستا، سامانه رصد با هزینه‌ای بالغ بر 150 میلیون ریال در دانشگاه علوم پزشکی گناباد راه‌اندازی شد، خاطرنشان کرد: این سامانه با پیگیری‌های خانم مهندس مختاری، کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه و همکاری شرکت پشتیبان اتوماسیون اداری راه‌اندازی شد و در حال حاضر به عنوان سازمان پیشگام در شهرستان، به صورت عملیاتی فعال است.