امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:18

برگزاری دومین جلسه آموزشی با موضوع سالمندی در زندان گناباد

دومین جلسه آموزشی با موضوع سالمندی و مدیریت استرس در زندان گناباد برگزار شد.

به گزارش وب‌دا، این جلسه آموزشی به همت شورای امور بانوان و گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری دانشگاه برای کارکنان و سربازان زندان گناباد برگزار شد.
خانم دکتر لیلا صادق مقدم معاون دانشکده پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در این کارگاه آموزشی، مطالبی را درباره دوران سالمندی و همچنین مدیریت استرس ارائه کرد.
پاسخگویی به سوالات شرکت‌کنندگان پایان بخش این کارگاه آموزشی بود.
یادآور می‌شود، اردیبهشت‌ماه امسال هم یک جلسه آموزشی با موضوع بهداشت جسمی و روانی در دوران سالمندی ویژه کارکنان و خانواده زندانیان گناباد برگزار شد.