امروزشنبه, 04 بهمن 1399 02:15

راه اندازی ارتباط MPLS دانشگاه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به عنوان یکی از اولین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ارتباط ارتباط MPLS خود را با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برقرار کرد.MrSharghi

به گزارش وبدا، مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: در راستای اجرای پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت و لزوم استفاده و بهره برداری از زیر ساخت‌های امن جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم در حوزه سلامت، شبکه ملی تبادل اطلاعات سلامت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ریزی و اجرا گردید.
مهندس عبدالرضا شرقی افزود: به همین منظور پس از اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) از طریق VPN ، پروژه سرویس MPLS وزارت بهداشت که امکان اتصال سهل، پایدار و مطمئن دانشگاه‌های علوم پزشکی با سرورهای مستقر در وزارت بهداشت و اجرای تمامی سرویس‌های شبکه ملی سلامت را فراهم می سازد، طرح و برنامه ریزی گردید.
وی اظهار داشت: اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گناباد با تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز با هزینه‌ای بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال و فراهم سازی ارتباط فیبر مستقل مخابراتی، به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در راه‌ اندازی و عملیاتی شدن این طرح اقدام نمود.
مهندس شرقی در پایان از مساعدت ریاست دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و همچنین پیگیری مهندس حسن زاده در اجرای این طرح قدردانی نمود.