امروزشنبه, 28 دی 1398 01:29

برگزاری جلسه گرامیداشت روز ملی آمار در دانشگاه

جلسه گرامیداشت روز ملی آمار با حضور رئیس دانشگاه، مدیر آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان و رابطین آماری حوزه‌های مختلف دانشگاه برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، رئیس دانشگاه با تبریک روز ملی آمار و آرزوی موفقیت برای همکاران حوزه آمار در انجام فعالیت‌های مرتبط، اختصاص روز اول آبان را به عنوان «روز ملی آمار و برنامه‌ریزی» نشان دهنده اهمیت و نقش بسیار مهم آمار دانست و اظهار کرد: با توجه به وجود اطلاعات و آمارهای مختلف در حوزه‌های دانشگاه، به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب در سطح مدیریتی، دسته‌بندی و سازماندهی این اطلاعات ضروری و مورد تأکید است.
دکتر جواد باذلی افزود: در همین راستا و به منظور ارتقاء جایگاه آمار در معاونت‌های دانشگاه، همت و فعالیت بیشتر در تهیه اطلاعات آماری به‌روز و کارآمد توسط کارشناسان و رابطین آمار مورد نیاز است.
وی ضمن حمایت از فعالیت‌های حوزه آمار، بر ارتقاء جایگاه آمار، رفع مشکلات تهیه اطلاعات آماری مناسب و گزارش مداوم اقدامات از حوزه‌ها تاکید کرد.
 مهندس شرقی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در ابتدای این جلسه با تبریک این روز به همکاران آمار در حوزه‌های دانشگاه، به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت سازماندهی و توانمندی واحد آمار در دانشگاه پرداخت و برخی از مشکلات و چالش‌های موجود را در جمع‌آوری داده‌های آمار و گزارش‌دهی بیان کرد.