امروزجمعه, 09 اسفند 1398 11:23

مجوز تامین تجهیزات آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان علامه بهلول گنابادی صادر شد

در کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تخصیص تجهیزات مورد نیاز ایجاد بخش‌های آنژیوگرافی قلبی و جراحی قلب باز و همچنین افزایش بخش‌های ICU-OH  در بیمارستان علامه بهلول گنابادی موافقت شد.


به گزارش وب‌دا، پیرو مصوبات سفر وزیر بهداشت در سفر به شهرستان‌های گناباد و بجستان و موافقت ایشان با درخواست  رئیس دانشگاه، مبنی بر تخصیص اعتبار لازم جهت راه‌اندازی بخش‌های آنژیوگرافی قلبی و جراحی قلب در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، این مهم در کمیسیون قانونی ماده 20 معاونت درمان وزارت بهداشت به تصویب رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: راه‌اندازی بخش‌های آنژیوگرافی قلب و جراحی قلب باز یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای افزایش خدمات درمانی و توسعه دانشگاه است و به همین دلیل در سفر مقام عالی وزارت به گناباد، یکی از درخواست‌های مطرح شده، تخصیص اعتبار لازم برای تسریع در راه‌اندازی این بخش‌ها بود که خوشبختانه مورد موافقت دکتر نمکی قرار گرفت.
دکتر باذلی افزود: با کسب این موافقت، پیگیری‌های متعددی به همراه نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی انجام شد تا سرانجام این مهم در کمیسیون قانونی ماده 20 معاونت درمان وزارت متبوع مصوب و وارد مرحله اجرایی گردید.
وی اظهار داشت: در این کمیسون، علاوه بر موافقت با تجهیزات یاد شده، با افزایش بخش‌های ICU-OH بیمارستان علامه بهلول نیز موافقت گردید.