امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 05:10

اردوی جهادی یک حرکت متعالی است

فرماندار گناباد در آیین افتتاحیه اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی گناباد که در بقعه امامزاده سلطان محمد عابد(ع) کاخک برگزار شد گفت: اردوی جهادی یک حرکت متعالی و یک حرکت انسانی است که انسان برای جمع از خود می‌گذرد.
به گزارش وب‌دا، فرماندار در این مراسم که آغاز ششمین اردوی جهادی گروه جهادی رد پای یار دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود از فردگرایی به عنوان یک مفهوم وارداتی و غیردینی یاد کرد و افزود: فردگرایی پدیده نامیمونی است که نظام کفر و الحاد و سرمایه داری برای ما به ارمغان آورده است و ما آن را جزء رفتار و کنش خود قرار داده ایم و تصور و باور ما بر این است که یک رفتار دینی است.
محمد صفایی با بیان اینکه صحبت از فضایلی چون ایثار، فداکاری و نوع دوستی در فرهنگ سرمایه داری بیشتر شبیه طنز است، افزود: در اندیشه اسلامی و شیعی، انسان در اجتماع تعریف می‌شود و بسیاری از فضیلت‌های فردی ما نظیر صداقت در جمع تعریف می‌شود. وی افزود: نفس پرستی و خود پرستی در تعارض با فرهنگ و رهیافت‌های مکتبی ما است. وی، اردوی جهادی را یک حرکت انسانی در مقابله با خود پرستی برشمرد و با تاکید بر اثرگذاری فرهنگی و تاثیرپذیری معنوی اردوهای جهادی، اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی باید اقدامات عملی همچون اردوهای جهادی را بسیار انجام داد.