امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 21:26

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از اورژانس بیمارستان 22 بهمن

شب گذشته سرپرست دانشگاه به همراه معاون درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه و جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی با حضور در بیمارستان 22 بهمن ، از اورژانس این بیمارستان بازدید کردند....

دکتر علیرضا مسلم در این بازدید ضمن عیادت و گفتگو با بیماران و همراهان آنان از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات و میزان رضایتمندی آنان قرار گرفت. در ادامه سرپرست دانشگاه از اتاقها و تجهیزات مختلف این بخش بازدید و توصیه های لازم در جهت بهبود ارائه خدمات به بیماران و افزایش رضایتمندی را ارائه نمود.
 شایان ذکر است سرپرست و معاون درمان دانشگاه بطور مستمر با حضور سرزده در بیمارستانهای دانشگاه ، وضعیت ارائه خدمات و رسیدگی به وضعیت بیماران را بررسی و مورد ارزیابی قرار می دهند.