امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 22:08

دومین نشست هیات امناء دانشگاه در سال 98 برگزار شد

دومین نشست هیات امناء دانشگاه با حضور نماینده وزیر و دبیر مجامع و هیات‌های امناء دانشگاه‌ها، نمایندگان وزارت و اعضای هیات امناء دانشگاه در مشهد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، مسئول دبیرخانه هیات امناء دانشگاه گفت:  این جلسه به منظور ارائه گزارش حسابرسی سال 1397، گزارش شاخص‌های عملکردی و همچنین بررسی پیشنهادات متمرکز وزارتی و اختصاصی دانشگاه برگزار شد.
محمدرضا قدیمی افزود: در این جلسه گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی دانشگاه تشریح و بررسی گردید که با توجه به گزارش مطلوب، اعضای هیات امناء، عملکرد دانشگاه را مثبت ارزیابی کردند.
وی افزود: گزارش عملکرد اقدام‌های ویژه انجام شده توسط رئیس دانشگاه و تصویب دستورات مشترک و اختصاصی نیز از مصوبات این جلسه هیات امناء بود.