امروزشنبه, 05 بهمن 1398 19:50

راه اندازی وب سايت جامع آموزش همگاني تغذيه

مدير دفتر بهبود و تغذيه جامعه از راه‌اندازي سايت آموزش همگاني تغذيه به نشاني http://nut.behdasht.gov.ir خبر داد.
به گزارش وب‌دا؛ دكتر زهرا عبداللهي ضمن اعلام اين خبر گفت: هدف از راه‌اندازي اين وب‌سايت؛ آموزش سلامت تغذيه و ارتقاء نحوه تغذيه آحاد مختلف جامعه است.
وي افزود اين وب سايت شامل: اخبار روز تغذيه، مقالات تغذيه سالم، آموزش تغذيه سالم، خدمات الكترونيك سلامت، كتب تلفن همراه سلامت، پوسترهاي مربوط به سلامت و همچنين فيلم‌هاي سلامت مي‌باشد.