امروزیکشنبه, 05 بهمن 1399 02:47

سلامت بانوان بر سلامت جامعه تاثیرگذار است

دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پیامی به مناسبت فرارسیدن «هفته ملی سلامت بانوان ایرانی»، سلامت بانوان را بر سلامت فرزندان، خانواده و در نتیجه جامعه تأثیرگذار دانست.

به گزارش وب‌دا، متن پیام دکتر باذلی به شرح زیر است:


به نام خدا

بانوان در عرصه های مختلف جامعه، بویژه در حوزه خانواده نقشی اثرگذار دارند و به همین جهت توجه به سلامت این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه وضعیت سلامت زنان تاثیر بسیار زیادی بر سلامت فرزندان، خانواده و در نتیجه جامعه دارد.
شعار امسال هفته ملی سلامت بانوان ایرانی با عنوان " سلامت زنان در دوره کرونا" نیز بر مبنای نقش اثرگذار و مهمی که بانوان می توانند در سلامت اعضای خانواده در دوران کرونا داشته باشند انتخاب شده است.
همه ایام و بویژه در دوره کرونا، همه اعضای خانواده در قبال سلامت یکدیگر و همچنین جامعه مسئول هستند و زنان به عنوان پیشگامان خودمراقبتی و حفاظت از خود و خانواده، مسئولیت و نقش بیشتری را عهده دار هستند.
در عرصه فعالیت های اجتماعی و بویژه حوزه مهم سلامت نیز نقش بانوان انکار ناپذیر است به طوری که بخش عمده ای از پرسنل حوزه های بهداشتی و درمانی را بانوان تشکیل می دهند که این ایام بخاطر حرفه شان در مواجهه و مقابله با ویروس منحوس کرونا جهت حفظ سلامت جامعه و درمان بیماران کرونایی، فشار کاری بیشتری را تحمل می کنند.
 اینجانب این فرصت را برای قدردانی از تلاش های تمامی بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بویژه بانوانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند مغتنم شمرده و از ایثار این بانوان فداکار سپاسگزاری می نمایم.
امید که با همیاری و همدلی همه آحاد جامعه، ویروس منحوس کرونا از جامعه رخت بربندد.

دکتر جواد باذلی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد