امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 05:37

سند راهبردي پدافند غيرعامل زيستي در حوزه انسان رونمايي شد

سند راهبردي پدافند زيستي، تدابير و خط مشي‌هاي اصلي پدافند زيستي در حوزه انسان را تعيين و ابلاغ مي‌كند.
به گزارش خبرنگار وب‌دا؛ مديركل قرارگاره زيستي و پدافند غيرعامل وزارت بهداشت گفت: تدوين سند راهبردي پدافند زيستي، از اقدامات مهم اين اداره كل است كه تدابير و خط‌مشي‌هاي اصلي پدافند زيستي در حوزه‌انسان را در زمينه تحليل شرايط محيطي و چشم‌انداز مشترك و اولويت‌هاي راهبردي تعيين و ابلاغ مي‌كند.

دكتر دهقانپور افزود: اهداف سند راهبردي پدافند زيستي، ايجاد درك واحد و مناسب از مفهوم پدافند زيستي در ذهن مسئولين و متخصصان كشور و ايجاد چشم‌انداز و رسالت، اهداف و راهبردهاي مشترك به منظور اقدام هدفمند، همسو و هوشمند در اين حوزه است.

وي در ادامه گفت: از اقدامات ديگر اين مركز، تشكيل كميته‌هاي پدافند غيرعامل دانشگاه‌ها، برگزاري كارگاه‌هاي تربيت مربي در دانشگاه‌ها و كميته تهديد نرم، تروما، هسته‌اي، سوختگي، شيميايي و بيولوژيك است. اين كميته‌ها در شرايط بحراني به صورت هماهنگ و منسجم در سطح كشور فعاليت مي‌كنند.

گفتني است در پايان اين مراسم «سند راهبردي پدافند غيرعامل زيستي كشور در حوزه انسان» رونمايي شد.