امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 23:59

ضرورت گسترش فرهنگ پدافند غيرعامل در حوزه سلامت

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت در همايش پدافند غيرعامل گفت؛رعايت اصول ايمني و حفاظتي در مراكز فقط به زمان جنگ اختصاص ندارد بلكه احتياط در هر شرايط لازم است.
به گزارش خبرنگار وب‌دا؛ معاون توسعه مديريت و منابع با اشاره به شرايط فعلي و تحريم‌هاي همه جانبه كشور گفت: ما بايد در برابر سلاح‌هاي پيشرفته‌اي كه در مقابل ما قرار دارند و همچنين با توجه به عدم وجود نيروهاي كمكي از سوي كشورهاي مجاور همسايه، ايمن‌سازي كنيم.
دكتر حريرچي بر گسترش فرهنگ پدافند غيرعامل در حوزه سلامت تأكيد كرد و افزود: توليد علم بايد علم بومي نافع (هم چيزهايي را كه مي‌توانيم توليد علمي كنيم)، باشد تا منابع پرت و ضايع نشود. همچنين ادغام فرآيندهاي پدافند در نظام سلامت بايد هوشمندانه انجام شود.
وي در پايان افزود: راهبرد اصلي براي پدافند غيرعامل ايجاد محيط امن و سالم سياسي، رفاهي، بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي است كه بايد در دستور كار جدي برنامه‌ريزان و مديران سازمان‌ها قرار گيرد.