امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 11:47

بازدید هیئت بورد ارزشیابی پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد

با هدف بررسی وضعیت آموزشی رشته پزشکی عمومی و امکانات رفاهی دانشجویان این رشته، اعضاء هیئت بورد ارزشیابی پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
به گزارش وب‌دا، بدنبال پذیرش اولین دوره رشته پزشکی عمومی از مهرماه سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، هیئت بورد ارزشیابی رشته پزشکی عمومی برای دومین‌بار پس از پذیرش دانشجو در این رشته از امکانات و شرایط آموزشی این دانشگاه بازدید کردند. اعضاء محترم این هیئت در ابتدای حضورشان در جلسه ای مشترک با اعضاء هیأت رئیسه و مسئولان دانشکده پزشکی، به تشریح اهداف و برنامه های این سفر پرداختند. سپس اعضاء این گروه از بیمارستانهای آموزشی 22بهمن و 15 خرداد، استادسرا، کتابخانه، آزمایشگاه ها، نت لب، پراتیک، آزمایشگاه زبان، سالن تشریح، کلاس ها و اتاق اعضاء هیئت علمی بازدید کردند. پس از این بازدیدها، اعضاء محترم بورد پزشکی به منظور بررسی پیشنهادات و انتقادات دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه در محل سالن همایش‌های کوثر، نشست مشترکی با آنان برگزار کردند. همچنین اعضاء این گروه در جلسه ای مشترک با اعضاء هیئت علمی، به بررسی برنامه های آموزشی و راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی رشته پزشکی عمومی پرداختند. در جلسه پایانی که به جمع بندی برنامه بازدید اختصاص داشت، اعضاء هیئت بورد ارزشیابی پزشکی عمومی از فراهم نمودن فضاهای فیزیکی مناسب، امکانات و تجهیزات آموزشی از جمله آزمایشگاه ها و پراتیک قدردانی کردند و نظرات خود را در خصوص چالش‌ها، مسائل و مشکلات مطرح شده و راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی بیان کردند.