امروزدوشنبه, 30 دی 1398 20:26

بازدید ریاست دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اولین سفر خود به شهرستان بجستان، از بخش‌های مختلف بهداشت و درمان شهرستان بجستان بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در این بازدید که معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، مدیر دفتر فنی،  مدیر روابط عمومی و رئیس و مدیران شبکه بهداشت و درمان بجستان حضور داشتند، با حضور در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، از بیماران بستری عیادت و میزان رضایتمندی آنان از خدمات ارائه شده را بررسی کرد. همچنین از دیالیز و ccu در حال ساخت در این بیمارستان بازدید و در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها قرار گرفتند. دکتر احمدی و همراهان در ادامه از بخش‌های مختلف شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشتی درمانی شهید قنبر آقایی بازدید کردند. همچنین از پروژه‌ در حال احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان و مرکز شهید قنبر آقایی بازدید کردند و از نزدیک عملیات اجرایی و وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.