امروزدوشنبه, 30 دی 1398 15:11

بیست و پنج هزار نفر توسط بهورزان غربالگری شدند

با هدف شناسایی گروه‌های هدف برای استفاده از خدمات پزشکی خیریه نورآوران سلامت، بیست و پنج هزار نفر توسط بهورزان غربالگری شدند.
به گزارش وب‌دا، ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: به منظور شناسایی افراد نیازمند جهت استفاده از خدمات بنیاد خیریه نورآوران سلامت، افراد مختلف در سه گروه توسط بهورزان غربالگری شدند.
دکتر رضا احمدی افزود: در راستای این طرح 11200نفر بالای 40 سال، 3500 دانش آموز و 9500 نفر از خانم‌های گروه هدف 49- 10 سال برای ارائه خدمات چشم‌پزشکی و دندانپزشکی غربالگری شدند. وی با بیان اینکه در نهایت 12500 نفر برای بررسی و درمان شناسایی شدند، تصریح کرد: در مرحله نخست 7500 نفر از اهالی منطقه پسکلوت توسط تیم مستقر خیریه نورآوران سلامت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی مناسب، استفاده از تجهیزات و امکانات بروز پزشکی و استفاده از توان پزشکان و جراحان مجرب را رسالت اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و حق طبیعی هر انسانی عنوان کرد و افزود: در شرایطی که ممکن است امکان دسترسی آحاد جامعه به این خدمات میسر نباشد، استفاده از توان بخش خصوصی و خیرین در امر ارتقاء سلامت پتانسیل مناسبی است که بنیاد خیریه نورآوران سلامت نمونه و الگوی مناسبی در این راستاست. وی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات کارشناسی در استانداری و فرمانداری، از اوایل شهریورماه منطقه پسکلوت به عنوان محل ارائه خدمات درمانی خیریه نورآوران سلامت انتخاب شد، اظهار امیدواری کرد حضور در این منطقه باعث خیر و برکت و ارتقا سلامتی مردم منطقه شود.