امروزسه شنبه, 19 اسفند 1399 07:19

بازدید ریاست دانشگاه از برخی واحدهای تابعه در بجستان

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای خود از واحدهای تابعه این دانشگاه، با حضور در شهرستان بجستان، از مرکز بهداشتی درمانی جزین، خانه‌های بهداشت نوق و جزین و پایگاه اورژانس 115جاده‌ای جزین بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی ریاست دانشگاه به همراه دکتر عالمی معاون امور بهداشتی و دکتر خاکسار رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان با حضور در روستای جزین، از مرکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت و پایگاه اورژانس 115 بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود و روند خدمات رسانی قرار گرفت.
همچنین در ادامه این بازدیدها، دکتر احمدی با حضور در خانه بهداشت نوق، وضعیت ارائه خدمات به مردم و نیازمندان را بررسی کرد.