امروزپنج شنبه, 10 بهمن 1398 01:10

بازدید ریاست دانشگاه از چند خانه بهداشت در بخش کاخک

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای خود از مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت، با حضور در بخش کاخک از مرکز بهداشتی درمانی سنو و خانه‌های بهداشت فودنجان و نوده میرمحراب بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه دکتر عالمی معاون امور بهداشتی این دانشگاه با حضور در مرکز بهداشتی درمانی سنو از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت. دکتر احمدی ضمن قدردانی از پرسنل این مرکز، از وضعیت خدمات رسانی در آن ابراز رضایت کرد.
همچنین وی با حضور در روستاهای فودنجان و نوده میرمحراب از خانه‌های بهداشت این روستاها بازدید و وضعیت ارائه خدمات در آنان را بررسی کرد.