امروزسه شنبه, 01 بهمن 1398 04:20

بازدید ریاست دانشگاه از پنج خانه بهداشت


ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای مستمر خود از مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت تحت پوشش، از خانه‌های بهداشت بیلند، باغ آسیا و قوژد بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه مدیر روابط عمومی با حضور در روستای باغ آسیا، از خانه بهداشت این روستا بازدید کرد و با بررسی دفاتر و گزارش‌های موجود، در جریان وضعیت بیماری‌ها و برنامه‌های بهداشتی ارائه شده به مراجعین قرار گرفت. پس از این بازدید، دکتر احمدی با حضور در روستای بیلند، از خانه‌های بهداشت شماره 1 و 2 و خانه بهداشت شهرک آیت ا... مدنی بازدید کرد.
ریاست دانشگاه در بازدید از خانه بهداشت شماره 1 بیلند، ضمن بررسی وضعیت موجود و کیفیت خدمات ارائه شده، میزان رضایت اهالی و نحوه ارائه خدمات تیم سیار را ارزیابی و مورد بررسی قرار داد.
دکتر احمدی در خانه بهداشت شماره 2 نیز ضمن بررسی برنامه‌ها و وضعیت ارائه خدمات آن، از خدمات داوطلبان سلامت  در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت قدردانی کرد و در حضور جمعی از داوطلبان سلامت بیلند با ارائه مسائل و مشکلات موجود، خواستار همکاری و تعامل بیشتر آنان در جهت ترویج فرهنگ سلامت و مسائل بهداشتی روستائیان شد.
دکتر احمدی در خانه بهداشت شهرک آیت ا... مدنی بیلند هم ضمن بررسی وضعیت ارائه خدمات، با اشاره به افزایش جمعیت و روند روبه رشد مهاجر پذیری این شهرک، بر تلاش بیشتر جهت شناسایی بیماری‌ها و کنترل مسائل بهداشتی درمانی تاکید کرد. وی همچنین از تهیه نقشه پراکندگی بیماریها در این شهرک که توسط بهورزان مرکز تهیه شده بود قدردانی کرد و انجام اینگونه اقدامات ابتکاری را در جهت کنترل بیشتر وضعیت بیماری‌ها و ارتقا سلامت افراد تحت پوشش مفید و موثر دانست.
ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در آخرین بازدید خود با حضور در خانه بهداشت روستای قوژد، ضمن بررسی و ارزیابی شرایط موجود، اظهار امیدواری کرد با ساخت ساختمان جدید خانه بهداشت این روستا توسط خیرین، کیفیت  و نحوه ارائه خدمات به روستائیان عزیز ارتقاء یابد و شاهد ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی باشیم.    
دکتر احمدی در این بازدیدها، ضمن عرض خداقوت و قدردانی از خدمات بهورزان و کاردانان و کارشناسان خانه‌های بهداشت در جهت ترویج فرهنگ سلامت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی، بر پاسخگویی مناسب به روستائیان و رسیدگی به وضعیت فضای سبز خانه‌های بهداشت تاکید کرد.