امروزیکشنبه, 29 دی 1398 00:24

احکام دو عضو جدید هیأت امناء دانشگاه توسط ریاست محترم جمهوری صادر شد.

با پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه و در راستای تفکیک هیأت امناء این دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از موافقت و پیشنهاد مقام محترم وزارت ، با عضویت آقایان دکتر مهدی حسن زاده فوق تخصص قلب و عروق ( مدیر گروه قلب و عروق و ریاست مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و دکتر علیرضا ابراهیم زاده ( مدیر گروه علوم پایه و معاون فرهنگی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد) در هیأت امناء دانشگاه موافقت نمودند. دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهور و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی در این احکام ، توفیق آنها را در انجام امور محوله با تأکید بر اصول تعالی و پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی کشور ، عدالت گستری ، خدمتگزاری و مهرورزی از خداوند متعال خواستار شده است.