پیگیری تخصیص اعتبارات توسط ریاست دانشگاه

  • پرینت
با هدف پیگیری مسائل و مشکلات و بررسی جذب اعتبارات، ریاست دانشگاه با جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت دیدار کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی به همراه دکتر رجایی نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با آقای نوری ریاست محترم دفتر امور اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کارشناسان این دفتر دیدار کردند که در ابتدای این جلسه دکتر احمدی ریاست دانشگاه ضمن تشریح وضعیت کسری اعتبارات هزینه‌ای در بخش‌های بهداشت و درمان و آموزش عالی این دانشگاه، در خصوص پایین بودن تخصیص پروژه‌های طرح تملک دارائیهای سرمایه‌ای در سالجاری بویژه پروژه بیمارستان 200 تختخوابی در حال احداث علامه بهلول با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی بالای آن گزارشی ارائه داد که پس از بحث و بررسی لازم، آقای نوری در خصوص تخصیص 100درصدی اعتبارات مصوب سال92 بیمارستان علامه بهلول و تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از این بیمارستان تا پایان سال 93 قول مساعد داد و مقرر گردید که اعتبارات هزینه‌ای بخش آموزشی دانشگاه بر اساس شاخص‌های مدون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شود. همچنین در این جلسه مقرر شد 60% اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های مرکز دیالیز و ccu بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان که 40% هزینه آن توسط خیرین تامین شده است، از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین شود.
در دیدارهای دیگری که ریاست دانشگاه با جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت داشت، در خصوص اعتبارات دانشگاه، اخذ مجوز هیأت علمی برای متخصصین ضریب k، ثابت متخصصین، پرداخت کارانه‌های معوقه متخصصین، اخذ مجوز رشته کارشناسی رادیولوژی، اعتبارات آموزشی و تجهیزات بیمارستانی پیگیری و بحث و تبادل نظر شد.