امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:40

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی بهداشت

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی که به مناسبت روز جهانی بهداشت صادر کرد، گفت: تعهد سياسي پايدار مي تواند ميليون ها زندگي را نجات دهد.
به گزارش وب دا ؛ متن اين پيام به شرح زير است :
هر ساله بیش از یک میلیون انسان جان خود را به دلیل بیماری هایی از دست می دهند که ناقل آن ها پشه، مگس، کنه و سایر حشرات مانند ساس های تراتاموین هستند. این بیماری های منتقله از ناقلین شامل مالاریا، تب دنگ، آنسفالیت ژاپنی، بیماری شاگاز و سالک، موجب بیماری های مزمن و رنج زیاد برای صدها میلیون افراد دیگرمی گردد.
تغییرات اقلیمی، تغییرمحل اقامت همچنین تجارت و مسافرت های روزافزون جهانی، مردم بیشتری را در معرض ناقلینی قرار می دهد که این بیماری ها را انتقال می دهند. این ناقلین تهدید در تمامی مناطق  محسوب می شوند از جمله کشورهایی که در آنجا ریشه کن شده اند. اما افرادی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، فقیرترین مردم جهان به ویژه آنانی هستند  که در جوامع دور ازخدمات بهداشتی یا در زاغه های شهری به سر می برند. بیماری های منتقله از ناقلین از راه تاثیر عمیق بر سلامت مردم مانع جدی در مسیر کاهش فقر و توسعه پایدار هستند.
در حالیکه برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و تعریفی برای تدوین  دستور کار پس از 2015 تلاش می کنیم، اجازه دهید سرمایه گذاری بر کنترل و پیشگیری از امراض منتقله را به عنوان سرمایه گذاری  خردمندانه به رسمیت بشناسیم. ما آگاهی علمی داریم و برای مبارزه با این امراض اقدامات اثبات شده را  توسعه داده ایم. برای مثال تا کنون پخش  بیش از 700 میلیون پشه بند ضد حشره در آفریقا موجب کاهش مالاریا به میزان قابل توجهی به ویژه در میان کودکان و زنان باردار گردیده است.
تعهد سیاسی پایدار می تواند میلیون ها زندگی را نجات دهد و موجب بازدهی اقتصادی و اجتماعی پایدارگردد. اما این از اهمیت برخورداز است که کنترل ناقل از بخش سلامت فراتر رود. ابتکارات ضعیف طراحی شده توسعه ای مانند امحای جنگل ها، ساخت سد ها و آبیاری برای افزایش تولیدات غذایی ممکن است مشکل بیماری ها را افزایش دهند. حل این مشکلات نیاز به تلاش های جامع، منسجم و متحد از جانب تمام بخش ها شامل محیط زیست، کشاورزی، آب، فاضلاب، برنامه ریزی شهری و آموزش دارد.
هر نهاد شامل سازمان های بین المللی، دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی، گروه های اجتماعی و اشخاص نقشی در مسیر مبارزه با بیماری های منتقله از ناقلین به عهده دارد. در این روز جهانی سلامت اینجانب کشورها و شرکای توسعه ای را ترغیب می نمایم  بیماری های منتقله از ناقلین را در اولویت قرار دهند. اجازه دهید با همکاری یکدیگراین تهدید جدی  شاخص اما قابل پیشگیری علیه سلامت و توسعه بشری را از بین ببریم.