امروزشنبه, 05 بهمن 1398 19:50

كارگاه دو روزه مهارتهاي احياء قلبي ريوي برگزار شد

كارگاه دو روزه مهارتهاي احياء قلبي ريوي در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، این كارگاه دو روزه با حضور سی نفر از پزشكان عمومي، پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده، كارشناسان ارشد پرستاري،كارشناسي مامايي، پرستاري و اتاق عمل، كارداني اتاق عمل و فوريتهاي پزشكي بيمارستان آيت ا...مدني بجستان و پزشكان بخش خصوصي این شهرستان در محل سالن همايش این بيمارستان برگزار گرديد. دكتر نويد هادوي سرپرست بيمارستان آيت ا... مدني بجستان و دبير علمي اين كارگاه با بیان اینکه كارگاه دو روزه مهارتهاي احياء قلبي ريوي توسط دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گناباد با همكاري بيمارستان آيت ا... مدني بجستان و به همت پزشكان متخصص كودكان، داخلي و بيهوشي اين بيمارستان برگزار شد، گفت: هدف از برگزاري اين كارگاه آشنایی پزشکان، پرستاران، ماماها و مشمولين اين برنامه با اصول اولیه احیاء در نوزادان، کودکان و بالغین، آشنایی با تازه های احیاء، آشنایی با تجهیزات و تکنیک های CPR آگاهی از آخرین گایدلاین های منتشر شده، ارتقاء کیفیت اجرای احیاء نوزادان ، کودکان و بالغین بود. شایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان گواهی اعطا شد.