امروزیکشنبه, 06 بهمن 1398 14:22

رشد 6درصدی تعداد مراجعین به آزمایشگاه‌های معاونت بهداشتی

در سال 92 تعداد 47106 نفر به آزمایشگاه‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مراجعه کرده‌اند که نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است.
به گزارش وب‌دا، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با اشاره به وجود آزمایشگاه‌های سل،  التور، میکروبیولوژی آب و انجام نمونه گیری جهت غربالگری نوزادان در ستاد معاونت بهداشتی و فعال بودن 4 آزمایشگاه در مراکز بهداشتی درمانیگفت: در سال 92، تعداد 232283 آزمایش در آزمایشگاه‌های  تحت پوشش این معاونت انجام شده است. دکتر علی عالمی با اشاره به وجود آزمایشگاه‌های نمونه گیری نوزادان، سل، التورو میکروبیولوژی آب در ستاد معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی  همچنین گفت: علاوه بر این آزمایش‌ها، تعداد 274 نمونه گیری قبل از عمل برای روستائیان مناطق محروم که در طرح بنیاد توسط خیریه نورآوران سلامت مورد معاینه و عمل قرار گرفتند، انجام شد.  وی با تبریک هفته سلامت و روز آزمایشگاه و باتوجه به شعار سال، فرهنگ سازی در زمینه نحوه فعالیت جهادی و تکریم مراجعین را ضروری دانست و بر انجام دقیق و سریع آزمایشات نیز تاکید کرد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گنابادوی با اشاره به نامگذاری امسال هفته سلامت با عنوان "یک عمر سلامت با خودمراقبتی" و در معرض خطر بودن پرسنل آزمایشگاه‌ها، بر لزوم دقت بیشتر و رعایت همه احتیاطات همه جانبه استاندارد را لازم برای تامین سلامت خودپرسنل آزمایشگاه، خانواده آنان و جامعه تاکید کردضروری دانست.