امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 07:18

اولین جلسه کمیته ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستانها برگزار شد

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، اولین جلسه کمیته ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستانها با حضور ریاست دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، روسا و مدیران داخلی بیمارستانهای تحت پوشش و مدیران درمان، تجهیزات پزشکی و دفتر فنی برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه خدمات هتلینگ خدمات غیر درمانی مرتبط با اقامت بیمار در بیمارستان و مراکز درمانی است، گفت: دستورالعمل ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌ها در راستای برنامه‌های تحول نظام سلامت و با هدف یکپارچه سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استانداردسازی آنها بر اساس نیازها و انتظارات خدمات گیرندگان اجرایی می‌شود.
دکتر رضا احمدی افزود: ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ در همه بیمارستانهای تحت پوشش و کسب حداقل رتبه استاندارد، رتبه بندی کیفیت خدمات هتلینگ، پاسخگویی به انتظارات بیماران، ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگ و افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان از جمله اهداف اجرای این طرح است. وی تصریح کرد: خدمات هتلینگ شامل ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و امکانات، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، تغذیه بیمار، امور اداری و گردش کار و منابع انسانی می‌شود.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برآورد وضعیت موجود و اصلاح هتلینگ بیمارستانی، لیست‌های مورد نیاز بررسی و مقرر گردید هرچه سریعتر نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز و انجام اصلاحات مورد نظر اقدام شود.