امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 15:00

بازدید ریاست دانشگاه از روند اجرای پروژه بخش‌های CCU و دیالیز بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای خود از پروژه‌های عمرانی این دانشگاه، از روند اجرای پروژه مرکز دیالیز بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در حاشیه این بازدید بر تسریع در روند اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: پروژه بخش‌هایCCU  و دیالیز بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان با مشارکت خیرین و با زیربنای 440 متر مربع در دو فاز شروع گردید. وی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون 40% پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: عملیات فنداسیون اسکلت و سقف با هزینه یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل کمک‌های خیرین انجام شد و با پیگیری‌های انجام شده در اسفند 92، مبلغ 2میلیارد و 400 میلیون ریال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شد که انشاء ا.. در سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.