امروزپنج شنبه, 10 بهمن 1398 00:21

جلسه متخصصان بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان با ریاست دانشگاه

در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، جلسه توجیهی این برنامه با حضور ریاست دانشگاه در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در این جلسه بر اجرای درست برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت تاکید کرد و افزود: برنامه " حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم" به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت در سطح دوم و سوم، جذب و ماندگاری پزشکان در این مناطق تدوین شده و با اجرای آن از طریق پرداخت‌های تشویقی در مناطق کمتر توسعه یافته، زمینه تمام وقتی پزشکان و در نهایت کاهش پرداخت از جیب مردم فراهم می‌شود.
دکتر رضا احمدی، حذف پرداخت‌های غیررسمی، ساماندهی مناسب‌تر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی و اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات بستری را از دیگر اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد.
وی  برنامه " حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دانشگاهی" را از دیگر برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد و افزود: این برنامه به منظور بهره مندی به هنگام مردم از خدمات درمانی از طریق حضور دائم پزشکان متخصص در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت اجرا می شود.
 وی، ارائه به موقع خدمات درمانی، پاسخگویی 24 ساعته، تعیین تکلیف بیماران توسط متخصص مربوط در بخش اورژانس در حداقل زمان ممکن، انجام به موقع ویزیت بیماران، اعمال جراحی و پروسیجرهای اورژانسی و افزایش رضایت‌مندی مردم را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت: در این دستورالعمل بیمارستانهای شهرهای مختلف بر اساس ضریب محرومیت، درجه بدی آب و هوا، مرزی یا غیر مرزی بودن، جمعیت شهر و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تسهیلات منطقه جهت جذب پزشک به چهار دسته تقسیم شده است که بر اساس آن بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان جزء گروه الف قرار گرفته است.
دکتر احمدی با بیان اینکه دستورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه از 15 خردادماه اجرایی می‌شود گفت: این دستورالعمل به منظور حداکثر استفاده از امکانات آموزشی و درمانی، افزایش انگیزه ارائه دهندگان خدمات، ارتقای کیفیت ویزیت، ماندگاری پزشکان در بخش دولتی و حفظ اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی در جهت افزایش رضایت‌مندی بیماران و بهبود فرآیندهای آموزشی از طریق افزایش کیفیت و زمان ویزیت سرپایی اجرایی می‌شود.
در ادامه این جلسه پزشکان متخصص مشکلات، راهکارها و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هرچه بهتر این طرح ارائه کردند.