امروزجمعه, 15 فروردين 1399 20:56

لزوم اتخاذ سیاست گذاری های لازم برای تقویت اطلاع رسانی بخش سلامت

دکتر سید حسن هاشمی گفت: ضروری است برای شنیدن صدای مردم و تقویت حوزه اطلاع رسانی در بخش سلامت، سیاست گذاری های لازم را اتخاذ کنیم.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)، نخستین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت بهداشت ظهر امروز با حضور وزیر بهداشت، معاونان و جمعی از صاحبنظران حوزه ارتباطات تشکیل شد. در این جلسه در خصوص  مهمترین ساختارهای اطلاع رسانی و ارتباطات در حوزه بهداشت و درمان بحث و تبادل نظر شد.
دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت در این جلسه با اشاره اهمیت حوزه سلامت در دولت یازدهم گفت: با ابلاغ سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، دولت نیز اعتبارات ویژه ای را به این بخش اختصاص داد.
وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت توانمند کردن مردم در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: ضروری است برای شنیدن صدای مردم و تقویت حوزه اطلاع رسانی در حوزه سلامت، سیاست گذاری های لازم را اتخاذ کنیم.
به گفته دکتر هاشمی مهمترین اولویت های دولت در بخش بهداشت و درمان، آموزش و پیشگیری است و اطلاع رسانی در این دو حوزه باید تقویت شود.
همچنین دکتر پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهور با تاکید بر طراحی نظام ارتباطی به جای نظام اطلاع رسانی در حوزه سلامت، گفت: ماهیت خدماتی وزارت بهداشت با سایر وزارت خانه ها متفاوت است و این وزارت خانه به اقناع افکار عمومی نیاز دارد.
وی با اشاره به این که مخاطبان وزارت بهداشت در سطح کشور پراکنده هستند، خاطرنشان کرد: نوع دسترسی این افراد به اخبار حوزه سلامت متفاوت است از این رو باید برای هر منطقه، نظام ارتباطی خاص آن منطقه وجود داشته باشد و یک پکیج سراسری برای کل کشور تعریف شود.
دکتر اسماعیلی با بیان این که حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی قرارگاهی و عملیاتی است، ادامه داد: به همین خاطر ساز و کارها باید شناور و عملیاتی باشد و یک مکانیسم فعال و کامل مشغول فعالیت شود.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهور همچنین توضیح داد: سکوت بدترین استراتژی است و ابهام را در ذهن مخاطب باقی می گذارد در حالی که ابهام باید با اطلاع رسانی دقیق و به موقع از ذهن مخاطبان پاک شود.
گفتنی است جامع بودن عنوان شورای ارتباطات به جای شورای اطلاع رسانی، تقویت بحث آموزش در حوزه اطلاع رسانی، اقناع مردم در این حوزه، برنامه ریزی عمومی برای تقویت اطلاع رسانی در کل کشور، مد نظر قرار دادن نگاه مردم در حوزه اطلاع رسانی، تعیین سخنگو برای وزارت بهداشت، حساس بودن روی آمار و اطلاعاتی که در بخش سلامت ارائه می شود و فرهنگ سازی در حوزه اطلاع رسانی محور نکاتی بود که در این جلسه جهت گسترش و تقویت اطلاع رسانی در بخش سلامت، توسط حاضران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.