امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:27

ضرورت بازنگری در ساختار قدیمی شبکه خدمات بهداشتی در کشور

دکتر سید حسن هاشمی گفت: شبکه قدیمی و یکپارچه خدمات بهداشتی در کشور به دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش سطح امکانات در روستاها دیگر قابل اجرا نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( وب دا)، دکتر سید حسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که صبح امروز به منظور بررسی بسته خدمات بهداشتی طرح تحول نظام سلامت تشکیل گردید، گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان رضایتمندی مردم و خوشحالی قاطبه مسوولان در سراسر کشور را به همراه داشت.
وزیر بهداشت افزود: امیدواریم این طرح با قوت و قدرت توسط همه استمرار یابد و زمینه ای برای حمایت طلبی ما باشد تا بتوانیم حرکتی که شروع شده را پایدار کنیم.  
   دکتر هاشمی با اشاره به اینکه این حرکت در مسیر باید اصلاح شود و در آمد و شد دولت ها و سیاست گذاران نباید تغییر کند، ادامه داد: بسته امداد هوایی احتمالا از ماه آینده آغاز میشود و در مورد اجرای بسته بیماری های صعب العلاج کمی تاخیر در اجرا وجود خواهد داشت به این دلیل که باید از هزینه های اجرای آن مطمئن شویم.  
  وزیر بهداشت با بیان این که کار اصلی ما بسته خدمات بهداشتی است، خاطرنشان کرد: اگر در امر پیشگیری موثر عمل نکنیم، اقداماتمان به تدریج رنگ می بازد و به نقطه ای که دیروز بودیم بر میگردیم.                          
   دکتر هاشمی گفت: تعهد مسئولان اصلی حوزه سلامت نسبت به امر بهداشت بسیار مهم است و آنها باید باور کنند کار اصلی شان استقرار نظام ارجاع است. همچنین وظیفه مسوولان توانمند کردن مردم در امر پیشگیری بوده  و این حرکت می تواند به تحول نظام سلامت در کشور کمک کند.
دکتر هاشمی با بیان اینکه رفتار همه ما و اعضای اصلی ستاد در استقرار نظام ارجاع موثر است، افزود: در مورد این قسمت کار باید با وسواس عمل شود.
وزیر بهداشت با اشاره به شبکه قدیمی و یکپارچه بهداشت در روستاها گفت: این شبکه زمانی راه اندازی شد که در روستاها هیچگونه امکاناتی وجود نداشت ولی با توجه به تغییرات الگوی جمعیتی و همچنین شکل گیری حاشیه شهرها، دیگر نباید بر طبق ساختار قدیمی عمل کنیم.
دکتر هاشمی با بیان اینکه یکی از مسایل اصلی ما اجرای طرح پزشک خانواده است، ادامه داد: وزارت بهداشت در این زمینه باید بر اساس روش های علمی و متناسب با ایجاد زیرساختها در کشور عمل کند.
به گفته وزیر بهداشت باید تصدی گری را کاهش دهیم و سعی در کوچک کردن وزارت بهداشت داشته باشیم. برنامه استقرار شبکه در حاشیه شهرها مبتنی بر کاهش تصدی گری است.
وی تاکید کرد: باید به نوعی عمل کنیم که هر کدام از مراکز بهداشتی و درمانی و در راس آنها رییس شبکه با داشتن اختیارات کافی بتوانند بسته های حوزه بهداشت را برای اجرا مدیریت کنند.