امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 09:26

شناسایی نیازهای جامعه در راستای ارتقاء سلامت ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: شناسایی نیازهای جامعه در راستای ارتقاء سلامت ضروری است.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در جلسه‌ای که به منظور بازدید کارشناسان وزارت در جهت اخذ مجوز قطعی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت با حضور اعضاء هیأت موسس، شورای عالی و شورای پژوهشی این مرکز در سالن ابن سینا پردیس برگزار شد گفت: تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی در حوزه سلامت انجام شده و میشود ولی متاسفانه در جهت ارتقاء سلامت کمک چندانی نکرده است.
وی با بیان اینکه اولویت اول وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها است، اظهار داشت: باید با جامعه نگری کامل نسبت به مسائل مرتبط با سلامت، نیازها و اولویت‌های جامعه را شناسایی کنیم. دکتر احمدی انجام پژوهش‌های کاربردی را موجب بهبود شاخص‌های بهداشتی و ارتقاء سلامت جامعه عنوان کرد و افزود: تنها 25% سلامت توسط وزارت بهداشت محقق میشود و 75% دیگر عوامل موثر بر سلامت به سایر دستگاه‌ها و ارگانها مربوط میشود.
وی، افزایش مشارکت مردمی را در حفظ و ارتقای سلامت جامعه ضروری و مهم برشمرد و تصریح کرد: در واقع پژوهش ها وقتی موثر و مفید است که بجای اینکه بر روی مردم و به قصد ارتقاء خود محققین باشد برای مردم انجام شود.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به ساختارهای جمعیتی تحت پوشش، وجود مراکز تحقیقاتی مرتبط با جامعه را برای حفظ و سلامت جامعه ضروری دانست و گفت: در حالی که میانگین کشوری سالمندی 8% است، حدود 12% جمعیت این شهرستان سالمند هستند که از این نظر رتبه نخست کشور را دارا هستیم که این جمعیت نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی مناسب است.
وی با بیان اینکه 65% جمعیت تحت پوشش این دانشگاه را جمعیت شهری تشکیل میدهد، وجود مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت برای بررسی و شناسایی مخاطرات و علل و عوامل مختلف موثر در سلامتی ضروری است.
دکتر احمدی با بیان اینکه هم اکنون 1370 دانشجو در 21 رشته تحصیلی در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: دو مرکز تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دو مجله علمی افق دانش و پژوهش و سلامت با دارابودن نمایه‌های بین المللی و کمیته تحقیقات دانشجویی که در بین 18 دانشگاه تیپ 3 رتبه سوم را داراست از پتانسیلهای پژوهشی این دانشگاه است.
 وی با اشاره به جذب پژوهشگر برای مرکز تحقیقات، وجود 62 عضو هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را از دیگر پتانسیل‌های موجود برای بهبود وضعیت پژوهشی برشمرد.