امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 23:35

بازدید ریاست دانشگاه از دو خانه‌ بهداشت

ریاست دانشگاه در ادامه بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تحت پوشش، به همراه مدیر روابط عمومی با حضور در دهستان پسکلوت شهرستان، از خانه‌ های بهداشت نوده پشنگ و بیمرغ بازدید کرد.

به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در این بازدیدها، ضمن کنترل پرونده‌ها و شاخص‌های بهداشتی، میزان شیوع بیماریهایی نظیر دیابت و فشارخون را در جمعیت تحت پوشش بررسی و مورد ارزیابی قرار داد.
 وی ضمن تاکید بر پاسخگویی مناسب به مراجعین، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود و نحوه ارائه خدمات به روستائیان قرار گرفت.
همچنین پرسنل پایگاه اورژانس 115 بیمرغ در دیدار با دکتر احمدی، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این پایگاه، مشکلات و مسائل خود را مطرح نمودند.