امروزجمعه, 04 بهمن 1398 04:59

بازدید ریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی یونسی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه برنامه بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تحت پوشش، صبح امروز با حضور در شهرستان بجستان از مرکز بهداشتی درمانی یونسی بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در این بازدید که مدیران دفتر فنی و روابط عمومی نیز حضور داشتند، ضمن بررسی پرونده های موجود، وضعیت شیوع بیماریهای مختلف از جمله دیابت، فشارخون، هپاتیت، سل و ... را بررسی و مورد ارزیابی قرار داد. وی در ادامه در جریان مسائل و کمبودهای این مرکز قرار گرفت. همچنین پزشک و بهورز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
 در ادامه این بازدید مشکلات فنی و ساختمانی این مرکز با حضور مدیر دفتر فنی دانشگاه بررسی شد و ریاست دانشگاه بر رفع آنها تاکید کرد.
همچنین دکتر احمدی با حضور در پایگاه اورژانس 115، در جریان عملکرد و فعالیتهای آن قرار گرفتند و پرسنل پایگاه نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند.