امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 17:21

موافقت با راه اندازی رشته‌ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی و دو رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی و پرستاری سلامت جامعه

در دویست و سی و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با راه اندازی رشته تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) موافقت شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: اعضای هیأت بورد فیزیک پزشکی، رادیولوژی و حفاظت و علوم پرتوشناسی در اردیبهشت ماه 1392 از توانمندی ها و امکانات موجود دانشگاه بازدید نمودند و پس از اعلام گزارش آن ها و رفع موارد اعلام شده در خصوص کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در سال 1393، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دویست و سی و ششمین جلسه مورخ 15تیرماه 1393 با راه اندازی رشته تکنولوژی پرتوشناسی در مقطع کارشناسی پیوسته و پذیرش 15 دانشجو از مهرماه امسال موافقت نمود.
دکتر رضا احمدی به نقش مهم و مؤثر رشته های پاراکلینیکی در حوزه تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها اشاره کرد و افزود: رشته تکنولوژی پرتوشناسی از جمله مهمترین رشته های پاراکلینیکی است که فراهم نمودن زمینه تحصیل علاقه مندان در این رشته برای رفع نیازهای جامعه ضروری است.
وی وجود اعضای هیأت علمی، حضور متخصصان مختلف در رشته های پزشکی و پیراپزشکی، موقعیت جغرافیایی شهرستان را از جمله مزایای این دانشگاه برای درخواست تأسیس این رشته برشمرد و تصریح کرد: وجود  MRI ، مراکز سی‌تی اسکن اسپایرال، سونوگرافی و ماموگرافی، فلوروسکوپی، دو دستگاه رادیولوژی پرتابل و دو دستگاه سونوگرافی در بیمارستانهای 22بهمن و 15 خرداد، وجود مراکز رادیولوژی در مرکز بهداشتی درمانی شماره1، وجود مراکز رادیولوژی و سونوگرافی خصوصی در شهرستان، امکان راه اندازی سیتی اسکن های فوق تخصصی از قبیل سیتی آنژیو و انجام رادیولوژی های لثه و دندان در اکثر مراکز بهداشتی درمانی و مطب دندانپزشکان از دیگر پتانسیل های موجود این دانشگاه برای تأسیس رشته تکنولوژی پرتوشناسی بوده است.
وی همچنین افزود: رشته آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد در کشور به چهار رشته تفکیک شده است که از بین آن ها برای دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابتدا فقط مجوز پذیرش دانشجودر رشته پرستاری داخلی – جراحی صادر شده بود که پس از پیگیری های زیاد مجوز پذیرش دانشجو در رشته پرستاری سلامت جامعه نیز برای دانشگاه علوم پزشکی گناباد صادر گردید و از مهرماه امسال در این دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‌شود.