امروزپنج شنبه, 10 بهمن 1398 00:21

تشریح اجرای برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان بجستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه شورای اداری شهرستان بجستان، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان بجستان را تشریح کرد و گفت: هشت بسته این برنامه در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان در حال اجراست.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در این جلسه که در محل مصلی نمازجمعه این شهر برگزار شد، افزود: اجرای برنامه تحول نظام سلامت همزمان با سراسر کشور، از 15 اردیبهشت ماه در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان آغاز شد. وی با بیان اینکه بجستان جزء معدود مناطقی است که همه هشت بسته برنامه تحول نظام سلامت اجرایی شده است، اظهار داشت: ترویج زایمان طبیعی از جمله بسته های حمایتی این برنامه است که با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت مادران و نوزادان از طریق کاهش میزان سزارین، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش رضایت‌مندی مادران باردار با بهینه سازی فضای فیزیکی اتاق های زایمان و افزایش انگیزه ارائه دهندگان خدمت جهت افزایش میزان زایمان طبیعی در مراکز دولتی در حال اجراست و بر اساس دستورالعمل، زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی به صورت رایگان انجام می‌شود.
وی، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دانشگاهی را از جمله بسته های حمایتی این برنامه برشمرد و تصریح کرد: در این دستورالعمل بیمارستانهای شهرهای مختلف بر اساس ضریب محرومیت، درجه بدی آب و هوا، مرزی یا غیر مرزی بودن، جمعیت شهر و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تسهیلات منطقه جهت جذب پزشک به چهار دسته تقسیم شده است که بر اساس آن بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان جزء گروه الف قرار گرفته است.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: بر این اساس مطب متخصصان در داخل شهر تعطیل و کلینیک ویژه بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان با حضور متخصصین محترم راه‌اندازی شده است که همه روزه در شیفت صبح و عصر با رعایت سیستم ارجاع و دفترچه بیمه پایه پذیرای بیماران مراجعه کننده با نرخ ویزیت 3 هزار تومان می‌باشد و بقیه مبلغ ویزیت از سرفصل هدفمندی پرداخت می‌شود.
وی، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دانشگاهی، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانها و ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه را از جمله بسته های دیگر حمایتی عنوان کرد.