امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 08:14

بررسی مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در پایگاه‌های اورژانس جاده ای

با هدف بررسی مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در پایگاه‌های اورژانس جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد و به منظور ارج نهادن به وظیفه شغلی و شرایط کاری خاص آنان، جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در این جلسه که معاون درمان، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، مدیر حراست، مدیر دفتر حقوقی، مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و تعدادی از نیروهای شرکتی شاغل در پایگاه‌های اورژانس جاده ای حضور داشتند، ریاست دانشگاه به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص پیگیری وضعیت شغلی، اعتبار تخصیص یافته از وزارت متبوع و تامین قسمتی از خواسته های مالی آنان پرداخت.
دکتر رضا احمدی، نقش و وظیفه نیروهای اورژانس 115 در امدادرسانی در سوانح، حوادث و بیماران را مهم و حیاتی عنوان کرد. وی از اورژانس 115 به عنوان اولین سازمان حضوریافته در سوانح و حوادث یاد کرد و ضمن قدردانی از زحمات و خدمات پرسنل فعال و زحمتکش اورژانس، از آنها خواست با وجود تمام سختی ها و کاستی ها، متعهدانه به مردم خدمت کنند.
الزام شرکتهای بهداشتی درمانی به پرداخت حقوق طبق آنالیز ارائه شده، پرداخت مبلغ اضافه کار طبق قانون کار، پرداخت هزینه غذا به صورت ماهیانه، دریافت چک بابت ضمانت های لازم توسط شرکتهای بهداشتی درمانی و صدور کارت شناسایی از جمله مهمترین درخواستهای ارائه شده توسط نیروهای شرکتی شاغل در پایگاه‌های اورژانس جاده ای در این جلسه بود.