امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 21:57

بازدید ریاست دانشگاه از یک مرکز بهداشتی درمانی و دو خانه‌ بهداشت دربجستان

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تحت پوشش دانشگاه، با حضور در شهرستان بجستان، وضعیت موجود دو خانه بهداشت و یک مرکز بهداشتی درمانی را بررسی کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در این بازدید که مدیر روابط عمومی نیز حضور داشت، با حضور در فخرآباد از مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت این روستا بازدید کرد و ضمن بررسی شرایط و وضعیت ارائه خدمات، با پزشک، بهورز و پرسنل این واحدها در خصوص فعالیتها، شاخصهای بهداشتی درمانی و وضعیت بیماریهای جمعیت تحت پوشش گفتگو کرد.
وی در ادامه از خانه بهداشت منصوری نیز بازدید و وضعیت ارائه خدمات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
دکتر احمدی در این دیدارها بر لزوم پاسخگویی مناسب، ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و تلاش در جهت ارتقای شاخصهای بهداشتی منطقه تاکید کرد.
مرکز بهداشتی درمانی فخرآباد در 92 کیلومتری گناباد واقع شده است که به 3600 نفر جمعت تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌دهد و سه خانه بهداشت منصوری، سردق و فخرآباد تحت پوشش این مرکز قرار دارد.