امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 06:29

راه رسیدن به تعالی، تحقق کامل فرهنگ اسلامی در جامعه است

فرماندار گناباد در مراسم گرامیداشت روز کارمند گفت: راه رسیدن به تعالی، تحقق کامل فرهنگ اسلامی در جامعه است.
به گزارش وب‌دا، مهندس صفایی در این مراسم که با حضور اعضاء هیأت رئیسه، اساتید، مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالن شهید دکتر چمران برگزار شد گفت:  یکی از دلایل گرفتاری و تحلیل رفتن جامعه، فاصله گرفتن از مبانی بومی و مکتبی خودمان است.
وی با اشاره به رسوخ مبانی بومی و مکتبی بیگانه در فرهنگ ما، شاه بیت این تهاجم را، انتقال خمیرمایه ی فرهنگ منحط حیوانی به جامعه عنوان کرد و افزود: در دیدگاه نازل و حیوانی به انسان، دنیا ابتر است و به این دلیل تنها، اصالتهایی همچون اصالت فرد، اصالت سود و اصالت لذت موضوعیت پیدا می‌کند.
فرماندار گنابادبا بیان اینکه در فرهنگ اسلامی، اصالت جمع بر اصالت فرد ارجحیت دارد، تصریح کرد: باید با تاسی به مبانی قوی فرهنگ اسلامی و دوری از مبانی نازل و ضعیف فرهنگ بیگانه، نقطه‌های بلندی از تکامل و تعالی را طی کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون بعد از گذشت 450 سال، مجدداً در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعمال مدیریت سیاسی می‌کنیم، اظهار داشت: ایران در ورای مرزهای جغرافیایی در حوزه مدیترانه حضور پیدا کرده و اعمال قدرت می‌کند و در حال حاضر یکی از ده برتر قدرت سیاسی امنیتی جهان هستیم که امیدواریم در سایر حوزه های دیگر همچون اقتصادی و علوم با تلاش وافر بتوانیم به جایگاه شایسته‌ای برسیم.
وی با بیان اینکه اوج دوران تمدن اسلامی را در ایران تا پایان دوره صفوی تجربه کردیم، افزود: از آن زمان بنا به دلایل متعددی همچون سستی وتنبلی، غفلت و بی بصیرتی بر اساس سنت الهی رو به افول رفتیم. وی افزود: با انقلاب اسلامی و دست یافتن به قله‌های معرفت، بستری برای تلالو علوم فراهم شد که در بخشی از این حوزه ها که تمسک به این مبانی بیشتر و جدی‌تر بوده، موفقیتهای ژرفتری بدست آوردیم.
وی با بیان اینکه از اواسط قرن دوم هجری، فضای ترویج علوم اسلامی شکل گرفت، تصریح کرد: اوج تلالو علوم اسلامی در دوران امام رضا(ع) بود از اینرو به ایشان، عالم آل محمد(ص) گفته می‌شود.
وی اظهار داشت: امام رضا(ع) بستر اجتماعی را در جغرافیای ایران فراهم دید و دعوت خلیفه عباسی یک بهانه برای این هجرت و ترویج علوم بود چون مدینه و حجاز دیگر کشش فزایندگی این علوم را نداشت.
فرماندار گناباد به خاطر فعالیتهای انجام شده در دانشگاه و برگزاری مراسم روز کارمند قدردانی و اظهار امیدواری کرد که این مسیر پرافتخار، با ایثار، گذشت و فداکاری استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به دستاوردها و فعالیتهای گسترده دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خاطرنشان کرد: نباید حتی به تلاش خوب خود قانع شد چراکه مسیر طولانی‌ای را در پیش داریم که نیازمند همتهای بلند است.