امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 01:58

آغاز مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت مهمترین گام در راستای حذف زیرمیزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: آغاز مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت مهمترین گام در راستای کنترل تعرفه های غیرقانونی و حذف پدیده زیرمیزی است.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در کمیته اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه که با محوریت کتاب" ارزشهای نسبی سلامت" برگزار شد، افزود: مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت همزمان با برگزاری اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و با ابلاغ اجرای مفاد کتاب «ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93» کلید خورد.
وی با بیان اینکه این کتاب مهمترین زمینه را برای کنترل تعرفه های غیرقانونی فراهم می کند، اظهار داشت: با اجرای مفاد این کتاب بیش از 300 خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصص کاهش می یابد به نحوی که در بخش خصوصی، پرداخت ها در قالب صورتحساب های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود.
دکتر احمدی، اجرای کتاب ارزش نسبی سلامت را کمک به همه گروه های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاران و اقتصاد بیمارستان دانست و افزود: با آغاز اجرای مفاد این کتاب از نیمه آبان‌ماه، زمینه ماندگاری پزشکان در بیمارستان های دولتی افزایش خواهد یافت. وی، واقعی کردن تعرفه های پزشکی و برقراری عدالت بین رشته ای را از جمله اهداف تدوین این کتاب عنوان کرد و افزود: با اجرای کتاب جدید تعرفه گذاری خدمات پزشکی، 1700 خدمت جدید فاقد تعرفه تعیین تکلیف و 300 خدمت پزشکی جدید نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
دکتر احمدی، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در  بیمارستان‌های دولتی، برنامه ترویج زايمان طبيعي، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت را از جمله اهداف اجرای طرح تحول نظام سلامت در مرحله اول عنوان کرد و افزود: ارتقاء شاخص های بهداشتی، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه ها و عدالت در سلامت از جمله مهمترین اهداف مرحله دوم این طرح بود و امیدواریم با اجرای مرحله سوم که با هدف ساماندهی نظام پرداختها در حوزه سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی انجام می‌شود، شاهد حذف پدیده زیرمیزی و تحول اساسی در نظام سلامت باشیم.