امروزجمعه, 04 بهمن 1398 22:18

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از بیمارستان 22 بهمن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور در بیمارستان 22بهمن، از روند اجرای بسته هتلینگ طرح تحول نظام سلامت بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در ابتدای این بازدید که معاون درمان، مدیر نظارت بر درمان، مدیر دفتر فنی و مدیر روابط عمومی دانشگاه و رئیس بیمارستان نیز حضور داشتند، از روند اجرای هتلینگ در بخش داخلی بازدید کرد.
دکتر احمدی در ادامه در بخش اورژانس بیمارستان حضور یافت و ضمن عیادت از بیماران، روند رسیدگی به آنان را مورد بررسی قرار داد. وی در گفتگو با بیماران و همراهان آنها ضمن بررسی وضعیت ارائه خدمات، در جریان میزان رضایتمندی آنها قرار گرفت.
وی در گفتگو با کادر درمانی بیمارستان با اشاره به اهتمام جدی دولت به اجرای درست و دقیق طرح تحول نظام سلامت، بر لزوم پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات مطلوب در جهت افزایش رضایتمندی مردم تاکید کرد.