امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 07:12

قدردانی هیئت رئیسه نظام پزشکی از رئیس دانشگاه

رئیس و جمعی از اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی گناباد، از دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قدردانی کردند.
به گزارش وب‌دا، دکتر صادقپور رئیس سازمان نظام پزشکی در این دیدار ضمن قدردانی از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اجرای این طرح را جزء تحولات اساسی در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: آمادگی داریم همچون قبل در راستای تحقق ارزشهای عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و حمایت از حقوق بیماران و پزشکان با دانشگاه علوم پزشکی همکاری و تعامل نماییم.
سایر اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی گناباد نیز ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر احمدی، تکریم بیمار و کمک‌های مالی دولت برای کاهش پرداختی از جیب بیماران را از جمله مزایای طرح تحول نظام سلامت برشمردند و در جهت اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت اعلام آمادگی کردند.
توجه به پزشکان عمومی و سایر نیروها از جمله پرستاران که در این طرح کمتر دیده شده‌اند و تعرفه نامناسب برخی رشته‌ها مثل جراحی و رادیولوژی از جمله نگرانیهای مطرح شده اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی گناباد بود که خواستار انعکاس آن به وزارت بهداشت بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم در این دیدار، از اعضای سازمان نظام پزشکی به خاطر حمایتهای آنها قدردانی کرد.
دکتر احمدی، پزشکان بخش خصوصی و دولتی را جزء ارکان اصلی اجزای طرح تحول عنوان کرد و افزود: بدون کمک و همراهی پزشکان متخصص، اجرای درست این طرح ممکن نیست.
وی، برقراری سیستم ارجاع را از بهترین اقدامات در راستای اجرای این طرح دانست و گفت: پرداخت به موقع و اصلاح برخی تعرفه‌ها و توجه به وضعیت پزشکان عمومی به بهتر اجراشدن این طرح کمک شایانی خواهد نمود.
وی از هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی گناباد خواست تا تلاش کنند پزشکان متخصصی که بر اساس قانون اجبار نیست وارد طرح شوند، در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت همکاری کنند.