امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 16:12

حفاظت و صیانت از کادر درمانی و جامعه افتخارآفرین پزشکی یک وظیفه ملی است

دکتر هاشمی گفت: حفاظت و صیانت از کادر درمانی و جامعه افتخارآفرین پزشکی یک وظیفه ملی است و انتقادات بی مورد، از تریبون های عمومی باعث بروز رفتارهای ناهنجار در مورد جامعه پزشکی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)، وزیر بهداشت در حاشیه اولین اجلاس مدیران پرستاری دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی کشور و در جمع خبرنگاران در مورد حادثه اسیدپاشی که طی آن دکتر انوری، مدیر بیمارستان ضیائیان، از ناحیه چشم و صورت دچار آسیب شد، گفت: جامعه پزشکی خدمت گذاران مردم هستند و بابت این اتفاق مقامات مسئول به ویژه پلیس تهران باید این حادثه را پیگیری کند.
دکتر هاشمی با اشاره به این نكته که این حادثه نباید برای جامعه پزشکی نگرانی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چشم راست دکتر انوری، مشکل خاصی ندارد و چشم چپ ایشان شب گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفته است. البته بخشی از بدن و صورت ایشان دچار سوختگی شده است.
وزیر بهداشت با تاكيد بر اينكه ارتقاء فرهنگ در پیشگیری از حوادث اینچنینی اهمیت زیادی دارد، بیان داشت: نکته مهم این است که تمام کسانی که صاحب تریبون هستند، باید جامعه پزشکی را تکریم کنند. حفاظت و صیانت از پزشکان، متخصصان، پرستاران و کل کادر درمانی یک وظیفه ملی است. درست نیست یک عده از افراد در مورد این گروه از جامعه از تریبون های عمومی انتقاداتی کنند و اشکالات را فریاد بزنند چون خود این اقدام باعث بروز رفتارهای ناهنجار اینچنینی در مورد جامعه پزشکی خواهد شد.