امروزشنبه, 28 دی 1398 23:09

برنامه حضور رئيس دانشگاه در پرديس


با هدف ارتباط نزديك‌تر و آسان‌تر همكاران معاونت‌هاي آموزشي، فرهنگي دانشجويي و تحقيقات و فناوري با رياست دانشگاه، دكتر احمدي از اين هفته سه شنبه ها با حضور در پرديس، آماده شنيدن نظرات و پيشنهادات همكاران محترم است.
به گزارش وب‌دا، رئيس دفتر رياست و مدير روابط عمومي دانشگاه گفت: با توجه به اهتمام ويژه رياست دانشگاه به رفع مسائل و مشكلات، افزايش انگيزه و رضايت‌مندي در بين معاونين، اعضاي هيأت علمي، مديران ، كاركنان و دانشجويان در جهت ارتقاء وضعيت موجود، توسعه و كسب موفقيت در حوزه هاي مختلف و بهبود ارائه خدمات مجموعه دانشگاه و از آنجا كه سه معاونت آموزشي، فرهنگي دانشجويي و تحقيقات و فناوري در پرديس دانشگاه واقع است، از اين هفته به بعد روزهاي سه شنبه، رياست دانشگاه با حضور در ساختمان آموزشي، آماده شنيدن نظرات، پيشهادات و انتقادات همكاران محترم در بخش هاي مختلف است.
اصغر كرامتي افزود: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، رياست دانشگاه از ساعت 9-7:30 ، 9 – 10:30 ، 10:30 – 11:30 و 13 – 12 به ترتيب ميزبان معاونين و مديران. اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان خواهند بود.
وي با اشاره به اینکه ساعت 15 – 13 سه شنبه‌ها نیز برای برگزاری جلسات اختصاص یافته است، افزود: در همین راستا، جلسه امروز هيأت رئيسه ساعت 15-13 در پرديس برگزار می‌شود.