امروزسه شنبه, 01 بهمن 1398 04:05

بازدید دبیر بورد ژنتیک کشور و عضو هیأت امناء دانشگاه

دبیر بورد ژنتیک کشور و عضو هیأت امناء دانشگاه، از بخش‌های مختلف بازدید کرد.

به گزارش وب‌دا، پروفسور محمدرضا نوری دلوئی با حضور در بیمارستان 22بهمن گناباد، از بخش‌های مختلف بیمارستان بازدید کرد. در این بازدید که رئیس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و تحقیقات و فناوری، رئیس، مدیر داخلی و سوپروایزرهای بیمارستان و مدیر روابط عمومی دانشگاه حضور داشتند، وی با حضور در بخش داخلی ضمن عیادت از بیماران و گفتگو با همراهان آنان، روند اجرای طرح تحول نظام سلامت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این بازدید، با کادر پرستاری و دانشجویان حاضر در بخش‌های مختلف نیز گفتگو کرد. بنیان گذار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی کشور در ادامه با حضور در کتابخانه مرکزی دانشگاه، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد. پروفسور محمدرضا نوری دلوئی، فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات موجود در این کتابخانه را بسیار عالی توصیف کرد و افزود: نظیر این کتابخانه در سطح دانشگاه‌های معتبر و بزرگ، کمتر وجود دارد.
 عضو هیأت امناء دانشگاه در ادامه حضور خود در شهرستان گناباد، از روند عملیات اجرایی پروژه بیمارستان 200 تختخوابی در حال احداث علامه بهلول بازدید کرد. مدیر دفتر فنی و مشاور پروژه در جریان این بازدید، ضمن معرفی بخشهای مختلف پیش بینی شده در این بیمارستان، گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست اقدام را ارائه کردند.