امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:10

دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری در مشهد مقدس برگزار شد

دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1393، در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، این جلسه دوازدهم بهمن ماه و با محوریت گزارش حسابرسی با حضور جناب آقای دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع و هیأت امناء دانشگاه‌ها و اعضاء هیأت امناء و نمایندگان حوزه های مختلف وزارتی و هیأت رئیسه دانشگاه در محل سالن شوراهای ساختمان اداری مرکز آموزشی، درمانی قائم مشهد برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه، دکتر امین لو ضمن خیر مقدم از حضور اعضاء هیأت امناء، هیأت رئیسه و نمایندگان حوزه های وزارتی قدردانی نمود و مطالبی در خصوص دستور کار جلسه بیان نمود.
در ادامه پس از ارائه گزارش وضعیت عملکردی دانشگاه توسط دکتر احمدی رئیس دانشگاه، گزارش حسابرسی دانشگاه توسط مؤسسه حسابرسی آرمان نگر قرائت گرديد که هیات امناء پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های دانشگاه در خصوص بند های  گزارش، صورت های مالی سال 1392  دانشگاه را مورد تصویب قرار دادند.
سپس در خصوص تکلیف قبلی هیات امناء مبنی بر محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های بیمارستان 15 خرداد بیدخت که توسط دانشگاه انجام شده، بررسی گردید که آقای دکتر امین لو از این گزارش به عنوان بهترین گزارش قیمت تمام شده که تا کنون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی به هیات امناء ارائه شده بوده که  لازم است  به مقام محترم وزارت و دیگر معاونین نیز ارسال گردد.
همچنین در این جلسه، از بین پیشنهادات دانشگاه  پس از بحث و بررسی مواردی از جمله اصلاح ماده 91 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها،  اصلاح مواد 21، 37 و 50 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها ، برقراری فوق العاده شغل مشاغل تخصصی کارکنان و همچنین فوق العاده ایثارگری کارکنان،  اجراي نسخه جديد نظام نوين بيمارستانها ابلاغي از طرف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، بازنگري و ايجاد پويايي مناسب در تشكيلات و ساختار مصوب دانشگاه و ساخت کلینیک ویژه دانشگاه در اراضی اهدایی مرحوم علیزاده موارد ذیل به تصویب رسید.