امروزیکشنبه, 06 بهمن 1398 14:21

بهره مندی بیش از 60 هزار بیمار از خدمات طرح تحول نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: بیش از 60 هزار بیمار از خدمات و مزایای طرح تحول نظام سلامت در این دانشگاه بهره‌مند شدند.
به گزارش وب دا، دکتر رضا احمدی با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور ، طرح بزرگ نظام سلامت در این دانشگاه نیز اجرایی شد، اظهار داشت: کاهش پرداختی از جیب مردم از مهمترین اهداف و دستاوردهای این طرح بزرگ بود که تا کنون در این راستا، 29 میلیارد ریال از هزینه‌های درمانی مردم توسط دولت پرداخت شده است.
وی، راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه تخصصی را از جمله اقدامات انجام شده در راستای بسته ارتقای کیفیت ویزیت عنوان کرد و افزود: چهار کلینیک ویژه با حضور  39 متخصص در شهرهای گناباد و بجستان افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه فقط نه هزار نفر به کلینیک ویژه بیمارستان 22بهمن گناباد مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: از ابتدای راه‌اندازی کلینیک های ویژه در شهر گناباد، تا کنون 36 هزار نفر در این کلینیک‌ها توسط متخصصین ویزیت شدند.
دکتر احمدی با بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح ، کلینیک ویژه تخصصی در بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان راه اندازی شد، تصریح کرد: تا کنون 24 هزار ویزیت توسط پزشکان متخصص و عمومی در این کلینیک انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای شروع طرح تحول نظام سلامت تا کنون، مردم شهرستان بجستان حدود یک میلیارد و 580 میلیون ریال در بخش ویزیت و یک میلیارد و 50 میلیون ریال در بخش کاهش فرانشیز، پول کمتری پرداخت کرده‌اند که این امر می‌تواند کمک خوبی به معیشت مردم منطقه باشد.
وی ، با بیان اینکه بسته زایمان طبیعی از  جمله بسته‌های حمایتی طرح تحول نظام سلامت است که نقش مهم و موثری در کاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی دارد، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 1100 زایمان طبیعی  به صورت رایگان در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه انجام شده است.