امروزیکشنبه, 29 دی 1398 00:03

انعقاد توافقنامه اجرايي همکاری های مشترک برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان

به گزارش " وب دا" با حضور وزاری بهداشت و آموزش و پرورش توافق نامه اجرايي همکاری های مشترک برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان به امضای دو وزیر رسید.

 

موضوع این توافقنامه ارتقا شاخص سلامت دهان و دندان با تاكيد ويژه بر دانش آموزان دوره ابتدايي و سپس متوسطه است.

· هدف اصلی: افزایش تعداد و درصد دانش آموزان 12 ساله بدون پوسیدگی دندانی پس از یک دوره 6 ساله، به نحوي كه شاخص DMFT انها به عدد يك تقليل يابد. همچنين شاخص DMFT/dmft در ساير دانش آموزان ارتقا يابد.

 

ماده 2: برنامه هاي اجرايي سلامت دهان و دندان در مدارس

این برنامه ها در چهار بخش به شرح ذيل انجام می گیرد:

الف) آموزش

· آموزش مجريان برنامه (پرسنل درگیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراقبين سلامت، معلمان، مديران و يا افراد داوطلب فعال در مدارس).

· آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان در مدارس بطور مستقیم/غيرمستقيم

· آموزش بهداشت دهان ودندان به والدين به منظور حمایت از مراقبت های دانش آموزان در منزل

ب) پيشگيري

· انجام غربالگري و ثبت اطلاعات سلامت دهان ودندان دانش آموزان در شناسنامه سلامت دهان

· استفاده از روش هاي دندانپزشکی پيشگيري شامل خودمراقبتی (در قالب كتابچه، سي دي، يا كمپين دندان سالم)، تغذیه و بوفه سالم و استفاده از وارنيش فلورايد

ج) درمان

· ارائه كليه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه دندانپزشکی بر اساس مصوبه هيئت دولت در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و با تعرفه هاي مصوب

د) پژوهش

· انجام پژوهش همراه با ثبت دقیق وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان و خدمات پیشگیری و آموزش بهداشت ارائه شده به آنها این امکان را ایجاد می نماید تا ضمن ارائه گزارش خدمات انجام شده، امکان ارزیابی و پایش دقیق تری را بوجود آورده و نهایتا میزان اثربخشی فعالیت های انجام شده را بطور منظم گزارش نمود.

 

ماده 3: تعهدات

الف) تعهدات وزارت آموزش وپرورش

    ارائه ليست مدارس مجري برنامه كشوري سلامت دهان و دندان کودکان همراه با ليست مراقبين سلامت، معلمين و افراد داوطلب درگير در برنامه به تفکیک مدارس مجری برنامه، استان و شهرستان
    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مراقبين سلامت/معلمین/مديران در قالب آموزش هاي ضمن خدمت و براي والدين با حمايت تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
    ارزشيابي های مستمر 6 ماهه از روند اجراي برنامه در سطح ملی و تهیه گزارش و آمار فعاليت های انجام شده همراه با ذکر نقاط قوت و ضعف اجراي برنامه در استان های مختلف
    ابلاغ سياست هاي تعذیه سالم به مدارس در راستاي ارتقا سلامت دهان و دندان
    توجیه و الزام همکاری ادارات آموزش و پرورش در کلیه استان ها و همچنين تمامي مدارس ابتدايي کشور برای همکاری در اجرای برنامه های ارتقايي و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان مذكور در بند الف ماده 2

 

ب) تعهدات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

    انجام غربالگری دانش آموزان در مدارس ابتدايي و مراکز پیش دبستانی با نظارت وزارت آموزش و پرورش
    ارائه خدمت وارنیش فلوراید سالانه دو نوبت برای دانش آموزان گروه هدف و بر اساس دستورالعمل مربوطه
    تامين نيروي انساني مورد نياز براي ارايه دو خدمت فوق الذكر
    تهيه محتواي بسته هاي آموزشي سلامت دهان و دندان و انتشار آنها متناسب با گروه فراگيران مذكور در ماده 2
    ايجاد و تقویت پايگاه هاي ثابت و سیار سلامت دهان ودندان در مدارس

 

ج) تعهدات مشترک

    تدوين دستورالعمل هاي اجرایی برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان و ابلاغ آن به دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات آموزش پرورش استان ها
    تدوین دوره/کارگاه آموزشی سلامت دهان و دندان ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی برای مراقبين سلامت، معلمین و مجریان طرح و یا افراد داوطلب
    تکثیر و توزیع بسته ها و وسایل کمک آموزشی ویژه مجریان برنامه، والدین و دانش آموزان
    برگزاري كمپين هاي آموزش سلامت دهان و دندان و اهداء بسته های تشویقی (حاوی مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، دهان شویه و غیره) در کلیه مدارس به دانش آموزان تحت پوشش
    تنظیم برنامه زمان بندی جهت اجرای برنامه غربالگری در مدارس
    طراحي و تکمیل كارت سلامت دهان و دندان در راستای استقرار نظام ثبت اطلاعات سلامت دهان و دندان دانش آموزان و ارجاع دانش آموزان نیازمند به دریافت خدمات رايگان پیشگیری و درمانی مانند جرم گیری، ترمیم دندان، فیشور سیلانت و سایر خدمات به دندانپزشک
    نظارت و بررسی نحوه اجرای برنامه کشوری در سطح استان ها و انجام بازدیدهای ادواري به منظور رفع اشکالات
    اجرای برنامه های پژوهشی سلامت دهان و دندان در خصوص مداخلات و خدمات ارائه شده و تعین میزان اثر بخشی آنها در ارتقاء سلامت دهان ودندان دانش آموزان گروه هدف
    ايجاد مراكز سلامت دهان و دندان واجد يونيت دندانپزشكي (دايم/سيار)در مدارس منتخب
    استفاده از دانشجویان رشته دندانپزشکی جهت ارائه خدمات آموزشی، پیشگیری و درمانی به دانش آموزان با رعایت ضوابط و مقررات وزارتين
    نهادینه کردن فرهنگ سلامت دهان و دندان در کودکان گروه هدف با استفاده از لوازم کمک آموزشی، انجام فعالیت های گروهی و برگزاری کارناوال سلامت دهان، جشنواره های سلامت دهان، مسابقات بهداشتي، مقاله نویسی، مجسمه سازی، نقاشی، روزنامه دیواری، وبلاگ نویسی، کنفرانس های علمی دانش آموزی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و کارهای هنری و سایر فعالیت های ابتکاری متنوع در مدرسه یا پارک های کشور با همکاری نهاد ها و ارگانهای مرتبط همچون شهرداری ها در سراسر کشور
    افزايش پوشش دانش آموزان تحت پوشش خدمات موضوع اين توافقنامه به صورت پلكاني حداقل يك پايه در هر سال پيشرفت برنامه تا پوشش کامل دانش آموزان هر دو مقطع
    تشكيل كارگروه تخصصي بروزرساني مباني سلامت دهان و دندان در كتب درسي كليه پايه ها

 

ماده 4: ساختار اجرايي

    با استناد به مفاد ماده 4 تفاهم نامه فيمابين وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش در تاريخ 10/8/93، در موارد مرتبط با حوزه سلامت دهان و دندان، افراد ذيل به ستاد مركزي رهبري افزوده مي گردند:

- دبير شوراي سلامت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

- رييس دفتر سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

ماده 5: مدت زمان و اعتبار توافقنامه

    با استناد به مفاد ماده 2 تفاهم نامه فيمابين وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش در تاريخ 10/8/93، این توافقنامه همکاری های اجرايي مشترک با اولويت تمرکز بر خدمات دندانپزشکی پیشگیری در کلیه مدارس کشور و با هدف ارتقا شاخص های سلامت دهان و دندان کودکان این مرز و بوم براي مدت 6 سال تنظیم مي شود.

 

ماده 6: تعداد مواد و نسخ

    این توافقنامه بر اساس توافق طرفین قابل اصلاح خواهد بود.
    این توافقنامه در شش ماده و دو نسخه داراي اعتبار واحد تنظيم و در تاريخ 20 اسفند ماه 93 فيمابين وزرای آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعقد گرديد.