ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد از دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 3 به تیپ 2

  • پرینت
طبق آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد از تیپ 3 به تیپ 2 ارتقا یافت.
به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه پایش و ارزیابی یکی از حلقه های اصلی مدیریت و یکی از اجزای لازم برای ارتقای مداوم کیفیت است، گفت: اهمیت رتبه بندی در سندهای توسعه ای و سیاست های کلان کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است. در سیاست های علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبار سنجی و رتبه بندی در حوزه های علم و فناوری به عنوان یکی از سیاست های عمده کشور اعلام شده است. شناسایی نقاط ضعف و قوت و تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاه ها برای رفع موانع و مشکلات، هدایت دانشگاه ها به سمت اهداف کلان بخش آموزش عالی کشور و حرکت به سوی دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور و افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش آموزش از جمله اهداف رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها است.
دکتر رضا احمدی با بیان این که در این نظام رتبه بندی، پنج حیطه حاکمیتی، توسعه آموزش، مدیریت آموزش، توسعه کیفی آموزش و حرکت در راستای برنامه های کلان علمی کشور به عنوان شاخص های رتبه بندی آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: در مجموع پس از بررسی و امتیاز دهی به این شاخص ها طبق نتایج کتاب رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی که در سال 1393 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، دانشگاه علوم پزشکی گناباد موفق شد در بین 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه 25 را به خود اختصاص دهد.
دکتر رضا احمدی افزود: در تیپ بندی جدید دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، موارد زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است:
- تعداد رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی )با تاکید بر تعداد رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی)  
- تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی (مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی)
- تعداد واحدهای آموزشی (تعداد دانشکده ها و تعداد گروه های آموزشی)
- تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی و دوره روزانه و شبانه
- تعداد مراکز تحقیقاتی (دارای موافقت اصولی و موافقت قطعی)
- تعداد مراکز آموزشی درمانی، تعداد تخت مصوب و تخت فعال
- تعداد بیمارستان های غیر آموزشی، تعداد تخت مصوب و تخت فعال
- تعداد کل آزمایشگاه ها، مراکز پرتو نگاری، توانبخشی، پایگاه های اورژانس، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی
- تعداد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
و بر اساس شاخص های فوق الذکر و ارزیابی های انجام شده جایگاه دانشگاه علوم پزشگی گناباد از دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 3 به تیپ 2 ارتقا یافت.
وی ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی کلیه مدیران و همکاران محترم حوزه های مختلف دانشگاه به ویژه معاونت آموزشی ابراز امیدواری کرد همکاران محترم و دانشجویان عزیز همچون گذشته در راستای  ارتقای شاخص های علمی، فرهنگی و در راس آن خدمت رسانی به مردم بیش از پیش تلاش نمایند.