ارتقا و گسترش اورژانس بیمارستانی و توجه به بهداشت محیط، مهم ترین ماموریت وزارت بهداشت در سال ٩٤

  • پرینت
وزیر بهداشت سلامت را یکی از اولویت های مهم در کنار امنیت بیان کرد و گفت: سلامت هزینه بر است و این هزینه به معنی هدر دادن سرمایه و پول نیست.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وب دا)؛ دکتر سید حسن هاشمی بر مراقبت از دستاوردهای طرح تحول سلامت که رضایتمندی مردم را همراه داشت، در سال جدید تاکید کرد و گفت: لازم است ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سال 94 با کیفیت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد و اشکالات و نقایص کار برطرف شود.
وزیر بهداشت، با تاکید بر همکاری بیمه ها به منظور کاهش هزینه های درمانی گفت: لازم است اقدامات سال 93 در سال جدید با خطای کمتری ادامه یابد.
وی در ادامه ضمن اشاره به استمرار خدمات بسته بهداشت دهان و دندان تا پایه ششم دبستان در سال 94، افزود: چنانچه همکاری های بیمه ها ادامه یابد مردم می توانند با هزینه های منطقی خدمات دندانپزشکی را دریافت کنند.

توجه به بهداشت محیط، مهم ترین ماموریت سال 94

دکتر هاشمی همچنین، توجه به بهداشت محیط و مواد مصرفی در مراکز عرضه مواد غذایی را از ماموریت های مهم در حوزه بهداشت در سال 94 بیان کرد.
وی در ادامه، بر نظارت بر تعرفه ها، جلوگیری از اجحاف در حق مردم در هزینه های درمانی و سودجویی در سال 94 تاکید کرد.
دکتر هاشمی یکی از اقدامات موثر در طرح تحول سلامت را ارتقای هتلینگ بیان کرد و گفت: ارتقا و گسترش اورژانس بیمارستانی و افزایش تخت های CCU و ICU از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه در سال 94 است که امیدواریم با همکاری نهادها و بخش خصوصی بتوانیم فعالیت تعداد قابل توجهی تخت را شروع کنیم.
وزیر بهداشت همچنین، بر ساخت بیمارستان منطبق با استاندارد جهانی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر معماری و ساخت و ساز بیمارستان به صورت سنتی است که لازم است به منظور افزایش میزان رضایتمندی بیماران، ساخت و ساز بیمارستان ها از حالت سنتی به استاندارد جهانی تغییر شکل یابد.
وی سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها و توجه به عدالت در توسعه خدمات درمانی در سراسر کشور را یکی دیگر از کارهای مهم در سال 94 بیان کرد.
وزیر بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد تا در سال 94 در حوزه ناباروری، اعصاب و روان و بیماران صعب العلاج به تصمیمات و سیاست های اخذ شده در این راستا، جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در حوزه ناباروری صندوقی با حجم پولی مناسب ایجاد کنیم تا افرادی که به دلیل هزینه های بالای درمان ناباروری به دنبال درمان نمیروند، از این صندوق استفاده کنند.

سرمایه گذاری در بخش سلامت، موجب پایداری در اقتصاد و امنیت می شود

دکتر هاشمی همچنین، بر تحت پوشش بیمه قرار دادن داروهای بیماری های مزمن اعصاب و روان تاکید کرد و گفت: لازم است افرادی را مجاب به سرمایه گذاری در این حوزه کنیم و از خیرین می خواهیم تا در این راستا به دولت کمک کنند.
وزیر بهداشت در ادامه، با بیان این که سلامت یکی از اولویت های مهم در کنار امنیت و حتی مهم تر از امنیت است، افزود: سلامت هزینه بر است و این هزینه به معنی هدر دادن سرمایه و پول نیست.
به گفته وی، سرمایه گذاری در بخش سلامت موجب پایداری در اقتصاد و امنیت می شود.