امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 03:47

اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1394 برگزار شد

اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 در تهران برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در این جلسه که در دفتر دبیر مجامع و هیأت امناء دانشگاه‌ها و با حضور اعضاء محترم هیأت امناء برگزار شد، بودجه سال 94 دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
دکتر امین لو مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع و هیأت امناء دانشگاه‌ها در ابتدای این جلسه، هدف از برگزاری آن را بررسی و تصویب بودجه سال 1394 دانشگاه و همچنین تصویب پیشنهادات مشترک سالجاری عنوان کرد.
وی افزود: تصویب بودجه سال 1394 دانشگاه ، هزینه نمودن حداقل 1% درآمد اختصاصی درامور پژوهش و تحقیقات،  اختصاص 5% درآمد اختصاصی جهت امور تملکی ، اجرایی نمودن جداول تعیین حقوق و دستمزد و فوق العاده ها با ابلاغ وزیر و انتخاب مؤسسه حسابرسی از جمله مصوبات این جلسه بود.